Zamknij

Ile wynosi postojowe?

13:00, 14.09.2021 | ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

Wynagrodzenie postojowe jest wypłacane pracownikowi w sytuacji, gdy nie wykonuje on swojej pracy z przyczyn niezależnych od niego. Zasady jego wypłacania są szczegółowo opisane w kodeksie pracy. Jednakże przepisy są dość zawiłe i wiele osób ma problem z ich poprawną interpretacją.

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to dość specyficzna forma wsparcia pieniężnego. Jest ona wypłacana, jak sama nazwa wskazuję, podczas przestoju w zakładzie pracy. Innymi słowy, pracownik otrzymuje tzw. postojowe, gdy nie wykonywał swojej pracy z przyczyn zależnych od pracodawcy. W takiej sytuacji otrzymuje on wsparcie finansowe. Duża część osób zainteresowała się tym świadczeniem podczas pandemii COVID-19. Tarcze oferowane przez rząd obejmowały wiele rodzajów działalności, których usługi zostały ograniczone przez obostrzenia. Warto jednak wiedzieć, że tego typu świadczenie wypłacane było także przed pandemią. Posługując się kodeksem pracy, możemy dość dokładnie sprecyzować, kiedy zatrudniony powinien otrzymywać pensję. Powodem do wypłaty postojowego może być, na przykład, kryzys, awarię maszyn czy też różnego rodzaju zdarzenia losowe, takie jak pożary czy powodzie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, jeżeli przestój następuje z winy pracodawcy, to pracownik powinien wciąż otrzymywać swoją pensję.

Ile wynosi postojowe?

To ile pieniędzy otrzyma zatrudniony zależy od rodzaju umowy, jaką posiada. Najczęściej postojowe wypłacane jest pracownikom, którzy pracują na umowie o pracę. W takiej sytuacji możemy spodziewać się wypłaty równowartości 50, 60 lub 100 procent naszego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że bierzemy tutaj pod uwagę przychód bez dodatkowych premii i nagród. Całkowite wynagrodzenie otrzymają pracownicy, którzy mają określoną stawkę godzinową lub miesięczną. Jeżeli w umowie nie ma takiego zapisu, to zatrudniony otrzymuję 60 procent dotychczasowych zarobków miesięcznych. Pracownicy mogą także otrzymywać połowiczne wynagrodzenie, w sytuacji gdy firma znajduje się w sytuacji tzw. przestoju ekonomicznego. Ta zasada została wprowadzona w pierwszych miesiącach lockdownu. Nie każdy jednak pracuję na umowie o pracę. Osoby na umowach cywilnoprawnych także zadają sobie pytanie - ile wynosi postojowe? W ich przypadku świadczenie wynosi 80 procent wynagrodzenia minimalnego. Tak więc jest to równo 2061,67 zł netto, gdyż ta kwota nie podlega już dodatkowemu opodatkowaniu.

Dodatkowe wymagania w przypadku umów cywilnoprawnych

Warto wiedzieć, że aby ubiegać się o wypłatę postojowego, w przypadku pracy na umowę zlecenie/dzieło należy spełnić kilka dodatkowych warunków. Umowa musi być zawarta przed 1 lutym 2020 roku, a przychód z poprzedniego miesiąca nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dodatkowo, aby ubiegać się o wypłatę świadczeń należy mieć obywatelstwo polskie lub prawo do pobytu. Ważny jest także brak tytułu do innych ubezpieczeń społecznych.

Jak dostać wynagrodzenie postojowe?

Skoro wiemy już ile wynosi postojowe i na jakich warunkach jest wypłacane, to dobrze byłoby się także dowiedzieć jak je otrzymać. Tutaj po raz kolejny musimy dokonać podziału na osoby na umowie o pracę oraz na umowach cywilnoprawnych. W pierwszym przypadku nie ma konieczności składania wniosku, bo decyzja o przestoju zależy od pracodawcy. Nie ma tutaj żadnego znaczenia wymiar etatu czy czas umowy, bo wszyscy są traktowani jednakowo. Pracownicy na umowach cywilnoprawnych muszą na początku złożyć oświadczenia u swojego zleceniodawcy lub zleceniodawców. Na tym dokumencie znajduję się informacja o łącznej wysokości przychodów i niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym. Kolejnym krokiem jest składanie wniosku. Tym zajmuje się zleceniodawca, a wniosek może być przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście lub drogą elektroniczną. Przy składaniu wniosku należy pamiętać o dołączeniu kopii umowy cywilnoprawnej, która jest podstawą wypłaty świadczenia. Możesz je otrzymać maksymalnie trzy razy na rachunek bankowy, który podajemy we wniosku. Pracodawca może zaoferować zatrudnionemu inną pracą z wypłacaną pensją, ale nie może być ona niższa niż obliczone wynagrodzenie postojowe. Dodatkowo praca musi spełniać wymagania pracownika lub być związana z jego kwalifikacjami.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%