Zamknij

Jak odrolnić działkę?

13:34, 24.06.2021 | materiały patnera

Odrolnienie działki to przekształcenie gruntów rolnych w budowlane. Jest to procedura płatna i dość skomplikowana, mimo to wzbudza zainteresowanie wielu obecnych i przyszłych właścicieli parceli rolnych. Dlatego sprawdzamy, jak odrolnić takie grunty i ile to kosztuje.

Zalety gruntów rolnych

Dla każdej inwestycji budowlanej potrzebujemy właściwej działki. Poza parcelami przeznaczonymi pod zabudowę na rynku znajdziemy działki rolne. Największym atutem takich gruntów jest niższa cena, czego dobrym przykładem są działki na sprzedaż i wynajem w województwie kujawsko-pomorskim. Jednak niezależnie od regionu widać wyraźną różnicę w cenie między parcelami rolnymi a budowlanymi.

Dlatego jest to jeden z lepszych sposobów na pozyskanie terenu pod budowę wymarzonego domu. Jednak żeby było to możliwe, najpierw konieczne jest tzw. odrolnienie działki i przekształcenie jej na parcelę budowlaną. Na taki krok wielokrotnie decydują się rolnicy na wsi. Procedura jest bardziej skomplikowana, kiedy na odrolnieniu gruntu zależy osobie, która nie jest rolnikiem. Jest to czasochłonne i wymaga sporej dozy cierpliwości. Wiąże się też z pewnym ryzykiem.

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną

Jeśli nie mamy statusu rolnika i chcemy zmienić przeznaczenie działki rolnej, w pierwszej kolejności musimy udać się do urzędu miasta lub gminy i uzyskać wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Wcześniej możemy sprawdzić, czy gmina udostępnia MPZP na swoich stronach internetowych, ale nie jest to reguła.

Jeśli wybrany grunt rolny jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, trzeba zmienić jego przeznaczenie na parcelę pod zabudowę, składając odpowiedni wniosek do organu wykonawczego gminy. Wzór formularza powinniśmy znaleźć na stronie gminy. We wniosku muszą znaleźć się dane osobowe właściciela działki, a także opis gruntu z oznaczeniem klasy i uzasadnienie wnioskowanej zmiany. Przyda się również wypis lub wyrys z ewidencji i rejestru gruntów, ewentualnie mapa geodezyjna.

W argumentacji możemy wskazać na brak występowania innych nieużytków na terenie objętym MPZP, podobnie jak niską przydatność gruntu jako rolnego z uwagi na kryteria wartości produkcyjnej. Dlatego tak ważna jest klasa gruntu. W przypadku I, II i III kategorii wniosek o odrolnienie w imieniu właściciela jest przedstawiany ministrowi rolnictwa. Jeśli to niższa klasa rada może podjąć samodzielną decyzję o przekształceniu działki w budowlaną. Niestety, nie ma ona obowiązkowego terminu na rozpatrzenie wniosku, a może go w ogóle nie rozpatrzyć.

Odrolnienie działki w przypadku braku MPZP

Jeśli działka nie jest objęta MPZP, należy starać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ). Wniosek o odrolnienie gruntu i potrzebne dokumenty składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwego dla lokalizacji nieruchomości. Muszą być w nim zawarte dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres) oraz dane i charakterystyka planowanej inwestycji.

Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy gmina ma MPZP, koniecznie należy wyłączyć daną nieruchomość z produkcji rolnej. Właściwy wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu należy złożyć w Starostwie Powiatowym. Związane z tym koszty zależą od pochodzenia, klasy i powierzchni gruntu, aczkolwiek kwota ta jest pomniejszana o wartość parceli. Co jednak istotne, obowiązek uregulowania należności nie dotyczy gruntów wyłączanych na cele budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego (do 0,05 ha) i wielorodzinnego (do 0,02 ha). Poza tym decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej nie wymagają gleby klas IV, V i VI pochodzenia mineralnego (poza wyjątkami).

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%