Zamknij

Podatek od środków transportowych: ile zapłacisz w 2021 roku?

12:32, 26.11.2020 | materiały partnera

Podatek od środków transportowych jest opłatą lokalną i jako taki jest zróżnicowany w zależności od gminy. Lokalne władze mają dużą dowolność w ustalaniu wysokości podatku i różnicowaniu go między innymi w odniesieniu do tego, iloma pojazdami objętymi tym obowiązkiem dysponuje podatnik. Warunkiem jest poruszanie się w ramach granic stawek ustalonych przez resort finansów.

W przypadku podatku od środków transportowych szef resortu finansów określa nie tylko górne stawki podatku, ale również jego minimalną wartość dla niektórych typów pojazdów. W tym wypadku mowa o niektórych środkach transportowych o masie równej lub wyższej 12 ton. Taki obowiązek nakłada ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te są zależne od aktualnego kursu waluty euro i przeliczane według zasad stawki minimalnej na złotówki, co musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia października danego roku.

Jakie stawki będą obowiązywać w 2021 roku?

Na wysokość stawek, które stanowią podstawę do obliczenia wysokości opłaty na bazie deklaracji podatkowej, wpływają dwa podstawowe kryteria: liczba osi oraz dopuszczalna masa całkowita pojazdu. W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej również lub wyższej niż 12 ton, minimalna stawka podatku ustalona na rok 2021 waha się od 138,95 zł do 1224,18 zł w przypadku pojazdów dwuosiowych, od 138,95 zł do 1541,49 zł w przypadku pojazdów trzyosiowych oraz między 643,73 zł a 2398,61 zł w przypadku pojazdów mających cztery lub więcej osi

Z kolei w przypadku ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton, minimalne stawki podatku są określane wobec pojazdów mających dwie lub trzy osie. W przypadku dwuosiowych środków transportowych, stawki minimalne wahają się od 37.29 zł ż po 1894.94 zł. Gdy natomiast środek transportowy ma trzy osie i więcej, minimalna stawka  w roku 2021 wyniesie od 1218,53 zł aż po 2492,33 zł.

Minimalne stawki podatku są określone dla jeszcze jednej kategorii pojazdów, a mianowicie przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. W ich wypadku minimalne stawki podatków od środków transportowych dla pojazdów jednoosiowych wynosi od 24,89 zł do 548,86 zł, dla dwuosiowych od 205,57 zł do 1662,33 zł, natomiast dla posiadających trzy i więcej osi, od 661,79 zł do 1252,40 zł.

Kary za brak deklaracji DT-1.

Całkowitą wysokość podatku, który musisz zapłacić, zostanie obliczona na podstawie złożonej w terminie deklaracji podatkowej DT-1. Więcej informacji o tej opłacie znajdziesz tutaj: https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-srodkow-transportowych/. Termin ten upływa 15 lutego każdego roku, a przegapienie go wiąże się z możliwością nałożenia kary o maksymalnej wysokości 2600 zł. Szczegóły dotyczące kar za niedopełnienie obowiązku podatkowego są dostępne tu: https://przyjazne-deklaracje.pl/kary-za-brak-deklaracji-dt-1/.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop