Zamknij

Komu przysługuje odprawa emerytalna oraz co należy o niej wiedzieć?

13:44, 11.02.2019 | Materiał Partnera

Wiele osób, które postanowiły rozwiązać umowę zastanawia się w jakiej sytuacji, a także komu przysługuje odprawa emerytalna. Należy pamiętać, że aby uzyskać takie świadczenie należy spełnić kilka ważnych warunków.

Warunki jakie należy spełnić aby otrzymać odprawę

Osoby, które przechodzą na zasłużoną emeryturę posiadają prawo do otrzymania odprawy emerytalnej od swojego ostatniego pracodawcy. Warto pamiętać,że na wysokość takiej odprawy nie ma wpływu staż danego pracownika, a także że jest ona zawsze wypłacana. Taka odprawa jest zagwarantowana przez Kodeks Pracy, ale należy spełnić kilka ważnych warunków aby ją otrzymać. Podstawowymi warunkami uprawniającymi do nabycia odprawy są:

  • brak pobrania wcześniejszej odprawy;
  • stosunek pracy został zakończony;
  • pracownik uzyskał odpowiedni wiek oraz przepracował wymaganą liczbę lat, dzięki czemu może przejść na emeryturę;

Jednak najważniejszym warunkiem jest realne przejście na emeryturę, a nie jedynie nabycie do niej prawa, a zatem musi nastąpić zakończenie stosunku pracy.

Jaka jest wysokość takiego świadczenia?

Oferty pracy z różnych portali jak na przykład Pracuj.pl są zgodne z przepisami prawnymi oraz tak samo jak wszystkie umowy, zapewniają one wszystkie prawa pracownika w tym również do otrzymania świadczenia emerytalnego. Odprawę emerytalną zaliczamy do tak zwanych świadczeń powszechnych, czyli należy się wszystkim osobom, które spełnią wymagane oraz niezbędne warunki. W Kodeksie Pracy znajduje się art. 92. który stwierdza, że wysokość odprawy emerytalnej powinna wynosić równowartość pojedynczego miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika, ale może być wyższa jeśli pracodawca wyrazi taką wolę. Pracodawca oblicza kwotę odprawy tak samo jak w przypadku płatnego urlopu, jednak bez wykonania dzielenia przez godziny oraz współczynnik. Należy pamiętać, że taka odprawa jest świadczeniem jedynie jednorazowym, ale w przypadku gdy dana osoba pracuje u kilku pracodawców, należy jej się odprawa emerytalna od każdego z nich.

Czy ktoś może dostać wyższą odprawę emerytalną?

Niektóre grupy zawodowe mogą otrzymać wyższe odprawy emerytalne, a jedną z takich grup są nauczyciele. Nauczyciel posiada tak zwaną kartę nauczyciela, która gwarantuje i uzależnia wysokość oprawy od stażu pracy:

  • jeśli nauczyciel posiada staż pracy, który jest niższy niż 20 lat, wtedy otrzymuje odprawę w wartości dwumiesięcznej pensji;
  • natomiast jeśli nauczyciel posiada staż pracy, który przekracza 20 lat, w takim wypadku otrzymuje on równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Innymi przykładami takich grup mogą być również samorządowcy lub urzędnicy publiczni, również w ich wypadku na wysokość odprawy wpływa staż pracy.

(Materiał Partnera)
© tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone