Zamknij

Jak oblicza się podatek od nieruchomości w 2023?

09:04, 19.05.2023 . Aktualizacja: 09:04, 19.05.2023

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości zmieniają się każdego roku. W ślad za nimi gminy mogą (choć nie muszą!) modyfikować swoje ustalenia w zakresie wymiaru daniny. Dlatego to tak ważne, by opłacać ją w prawidłowej wysokości. Sprawdź, jak obliczyć podatek od nieruchomości w 2023 roku!

Jak obliczyć podatek od nieruchomości w 2023 r.?

Wymiar podatku od nieruchomości ustalany jest z góry na każdy kolejny rok. Osoby fizyczne nie muszą robić tego samodzielnie – na podstawie informacji IN-1, którą złożyli przy nabyciu gruntu czy budynku, urząd gminy lub miasta ustala wysokość podatku od nieruchomości na dany rok. Decyzję o wymiarze należności osoba fizyczna otrzymuje drogą listowną na początku każdego roku. Pierwsza rata płatności zawsze przypada 15 marca. Nie trzeba więc martwić się, że nie zdążymy jej opłacić na czas.

Oczywiście wysokość podatku od nieruchomości można też obliczyć samodzielnie – w celach informacyjnych, by mniej więcej wiedzieć, jakiej należności się spodziewać. Trzeba wtedy znać powierzchnię gruntu lub powierzchnię użytkową budynku z podziałem na kondygnacje, a także obowiązujące w danej gminie stawki podatkowe.

Pytanie o to, jak obliczyć podatek od nieruchomości, jest kluczowe dla osób prawnych. Podmioty te muszą samodzielnie wypełnić deklarację DN-1 – to właśnie w tym formularzu wyliczają wysokość należności. Obowiązku tego dopełniają każdego roku, w terminie do 31 stycznia.

 

Samodzielne wyliczenie podatku w deklaracji DN-1

Pola formularza deklaracji DN-1 służą osobom prawnym do obliczenia podatku od nieruchomości. Muszą one znać przede wszystkim stawki obowiązujące w gminie właściwej według miejsca położenia przedmiotu opodatkowania, czyli działki bądź obiektu budowlanego. Należy je wykazać w odpowiednich kategoriach, z podziałem m.in. na powierzchnię użytkową budynków według wysokości kondygnacji.

Formularz DN-1 nie zawsze okazuje się łatwy do wypełnienia. Szczególnie przez osoby, które wcześniej nie miały zbyt wiele do czynienia z urzędowymi drukami. Alternatywą dla tradycyjnego uzupełniania pól DN-1 jest kalkulator online. Przyjazne Deklaracje to kreator, który krok po kroku prowadzi podatnika przez proces generowania DN-1. Wygodny system pytań i odpowiedzi znacznie ułatwia i przyśpiesza formalności. Automatyczne wyliczenia minimalizują ryzyko błędów, a weryfikacja przed ostatecznym zatwierdzeniem daje podatnikowi pewność dobrze wypełnionej deklaracji.

 

Do kiedy zapłacić podatek od nieruchomości w 2023 r.?

Gdy już wiemy, jak obliczyć podatek od nieruchomości w 2023 r., pozostaje zadbanie o terminowe uregulowanie należności. W przypadku osób fizycznych terminy i kwoty zostają określone w decyzji wydanej przez urząd gminy. Podatek od nieruchomości dla tych osób podlega płatności w czterech ratach proporcjonalnych: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoby prawne dzielą roczny podatek na 12 proporcjonalnych rat płatnych do 15. dnia każdego miesiąca. Same ustalają ich wymiar i są zobowiązane do ich regulowania. Warto przy tym pamiętać, że podatek nieprzekraczający kwoty 100 zł podlega płatności jednorazowej w terminie pierwszej raty. Zasada ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

(Artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%