Zamknij

Jak zgłosić w BDO odbiór odpadów?

09:01, 27.01.2023 . Aktualizacja: 10:58, 27.01.2023

Dla przypomnienia — BDO to elektroniczna baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Stworzona została po to, aby można było przeciwdziałać wielu nieprawidłowościom w zakresie gospodarowania odpadami, w tym tworzenia się szarej strefy, jaką są dzikie wysypiska. Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy, na podstawie których konkretne podmioty zobowiązane są do rejestrowania się w bazie. Obowiązkowa rejestracja dotyczy np. tych, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub w ramach działalności handlowej oferują reklamówki. Zarejestrowane powinny być również te podmioty, które gospodarują odpadami, w tym firmy wywożące gruz jak np. jak gruzo.pl czy wypożyczające osobom remontującym mieszkania kontener na śmieci, który potem odbierają wraz z zawartością. Jednak nawet zwykły obiekt handlowy, który wytwarza odpady, nie może przekazać tych odpadów firmie transportującej, bez wcześniejszego wpisu w rejestrze BDO. Celem jest tutaj kontrola nad ilością wytwarzanych odpadów i przeciwdziałanie powstawaniu nielegalnych składowisk śmieci. A co konkretnie trzeba zrobić, by zgłosić w bazie odbiór odpadów?

Co potrzeba, aby zgłosić odbiór odpadów w BDO?

Aby móc przekazać odpady, podmiot powinien spełnić trzy warunki. Zalicza się do nich, po pierwsze, jak wspomniano wyżej, posiadanie numeru rejestrowego w BDO. Obowiązek odbioru odpadów może spotkać się odmową wówczas, kiedy brakować będzie wpisu firmy do rejestru. Po drugie zaś, posiadanie podpisanej, aktualnej umowy na odbiór odpadów z firmą zewnętrzną. Może to być firma usługowa, oferująca wywóz odpadów czy gruzu, np. gruzar.pl lub inna firma transportująca śmieci komunalne. Wszystko zależy od tego, z jakiego rodzaju odpadami mamy do czynienia. Po trzecie, wygenerować KPO, czyli kartę przekazania odpadów. 

 

Karta przekazania odpadów i procedura odbioru

W KPO trzeba umieścić wszelkie informacje wymagane dla danej karty i rodzaju odpadów. Trzeba znać i podać ich właściwy kod oraz masę. Uwzględnić należy również firmę, która będzie odbierała odpady. Otrzyma ona poprzez BDO kartę przekazania odpadów, którą musi posiadać podczas transportu odpadów (niekoniecznie w formie fizycznej, wystarczy elektroniczna KPO). W przypadku, kiedy pracownik firmy transportującej nie ma na wyposażeniu sprzętu, gdzie może zalogować się do BDO celem wygenerowania potwierdzenia, podmiot przekazujący odpady może to zrobić za niego, np. przekazać wydrukowaną kartę. 

Jeśli chodzi o termin, kiedy nastąpi odbiór odpadów, zależy to od szczegółowych uzgodnień z firmą wywozową, z którą dany podmiot współpracuje. System BDO nie jest doskonały i jeszcze do niedawna nie posiadał żadnego systemu powiadomień dla firm odbierających śmieci, dlatego warto skontaktować się z danym przedsiębiorstwem wywozowym i potwierdzić zgłoszenie. 

W przypadku odpadów budowlanych pamiętać trzeba o konieczności posiadania odpowiedniego kontenera na odpady budowlane. Kontener na śmieci komunalne jest w tym przypadku niewystarczający 

Czy zawsze należy zgłaszać odbiór odpadów w BDO?

Nie zawsze konieczne jest, aby podmiot zgłaszał odbiór odpadów w BDO. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi podmioty wytwarzające czysty gruz w ilości nieprzekraczającej 10 ton w ciągu całego roku. Odbioru nie zgłaszają również te podmioty, które nie mają obowiązku rejestracji w elektronicznej bazie danych odpadowych, między innymi, oprócz osób prywatnych, instytucje publiczne, wspólnoty mieszkaniowe czy parafie. Ponadto, w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo niezwiązane z działalnością budowlano-remontową, ale generujące odpady, dokonuje np. remontu pomieszczeń, to wytwórcą odpadów remontowych staje się firma remontowa i to na niej spoczywa obowiązek rozliczania się w BDO za odpady powstałe w wyniku takich prac.

 

Podsumowując, zgłoszenie w BDO odbioru odpadów dokonuje się na podstawie wygenerowania i wypełnienia KPO, czyli karty przekazania odpadów. Niezbędne jest przy tym wprowadzenie wielu istotnych informacji, w tym rodzaju odbieranych odpadów, ich ilości i odpowiedniego kodu. Procedura generowania KPO zaś możliwa jest wówczas, kiedy posiadany jest numer rejestrowy w systemie BDO.

(Materiał partnera)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%