Zamknij

5 punktów, które powinna zawierać umowa najmu instytucjonalnego

13.51, 10.01.2023 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 14.12, 12.01.2023

Zastanawiasz się nad wynajmem instytucjonalnym? Tak określa się umowę udostępnienia lokalu, która jest zawierana pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą z zakresu wynajmu nieruchomości a najemcą. Jednak żeby podpisanie tego dokumentu było dla Ciebie bezpieczne i korzystne, dokładnie zapoznaj się z jego zapisami. Przede wszystkim sprawdź, czy zawiera on te 5 punktów!

       1. Dane obu stron umowy najmu instytucjonalnego

Aby umowa miała moc prawną, powinna zawierać dane osobowe każdej ze stron. W przypadku najmu okazjonalnego należy wskazać:

  • imię i nazwisko najemcy, jego numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz opcjonalnie adres zameldowania;
  • dane wynajmującego, czyli nazwę przedsiębiorcy, jego dane rejestrowe i miejsce rejestracji działalności gospodarczej – nie powinno być żadnych wątpliwości, że wynajmującym jest firma, która zajmuje się udostępnianiem nieruchomości.

       2. Szczegółowy opis lokalu

W umowie należy dokładnie wskazać, co jest jej przedmiotem. Dlatego trzeba podać dokładny adres wynajmowanego lokalu oraz jego powierzchnię, liczbę pomieszczeń czy opis wyposażenia.

Ponadto warto dodać do umowy szczegółowy opis stanu technicznego mieszkania. Dobrym pomysłem jest sporządzenie szczegółowej dokumentacji zdjęciowej, która będzie potwierdzeniem, jak wyglądał lokal w dniu zamieszkania w nim. Szczegółowe fotografie pozwolą uniknąć wielu nieporozumień przy rozwiązywaniu umowy najmu. Jednocześnie w umowie powinna znaleźć się informacja o sposobie korzystania z nieruchomości.

       3. Data wygaśnięcia umowy i termin opróżnienia lokalu

Pierwsza umowa najmu instytucjonalnego w PFR Toruń może zostać zawarta na okres minimum dwóch lat. Należy pamiętać o dokładnym określeniu długości jej trwania, jak i wskazaniu terminu opróżnienia lokalu

Według przepisów prawa nie powinien on być krótszy niż 14 dni. Jednak im dłuższy on będzie, tym lepiej dla Ciebie. Dzięki temu zyskasz więcej czasu na spakowanie i przeniesienie swoich rzeczy.

       4. Oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Jednym z elementów, który odróżnia najem instytucjonalny od pozostałych form udostępniania lokalu, jest oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Powinno ono zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pamiętaj, że w przeciwieństwie do najmu okazjonalnego, w przypadku tego instytucjonalnego w umowie nie trzeba wskazywać miejsca, gdzie najemca zamieszka po wypowiedzeniu umowy.

       5. Wysokość i terminy opłat

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień podczas wynajmowania mieszkania, w umowie powinny zostać jasno określone wszelkie opłaty, jakie musi ponieść najemca. Trzeba w niej więc wskazać wysokość kaucji, czynszu i zaliczki na koszty eksploatacji. Ponadto powinno zostać podkreślone, że rachunki za zużycie mediów czy odbiór śmieci będą ponoszone osobiście przez wynajmującego.

Prawidłowo sporządzona umowa najmu instytucjonalnego zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i uchroni przed różnymi nieporozumieniami z właścicielem nieruchomości. 

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%