Zamknij
wszelkie prace stolarskie, doświadczenie - schody, zabudowy, meble, drzwi
StPr/21/0435
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

DOBRA ORGANIZACJA PRACY DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO PRACY ZMIANOWEJ) CHĘĆ DO PRACY
StPr/21/0423
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2021
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

chęć do pracy, gotowość do pracy zmianowej
StPr/21/0424
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

przyjmowanie i obsługa klienta ( osobista i telefoniczna) doradztwo i pomoc przy wyborze towaru obsługa komputera i sprzetów biurowych sprawdzanie towarów pod względem jakościowym i ilościowym przygotowanie danych i sporządzenie raportów i zestawień
StPr/21/0425
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

praca z rodziną
StPr/21/0430
data rozpoczęcia pracy od 29.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prace biurowe
StPr/21/0405
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Praca na stanowisku nauczyciela informatyki
StPr/21/0400
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

praca wspomagaj?ca ucznia z niepe?nosprawno?ci?
StPr/21/0401
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Pomoc w codziennych obowi?zkach osoby niepe?nosprawnej
StPr/21/0345
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Prace biurowe
StPr/21/0378
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN