Zamknij

Danina solidarnościowa dla podatników PIT-37

08:27, 25.11.2019 | materiały partnera

W ramach nowelizacji przepisów podatkowych w 2019 roku ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu nowego podatku, czyli tak zwanej „daniny solidarnościowej”, która może dotyczyć podatników PIT-37 - czyli przede wszystkim osób fizycznych. Jak prawidłowo obliczyć i zapłacić daninę? Czy można uwzględnić ją w PIT online?

Podstawy prawne nowych podatków

Nowe świadczenie publicznoprawne zostało prowadzone w formie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a zasady jej działania reguluje przede wszystkim nowe brzmienie art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwane dalej "ustawą o PIT"). Została ona wprowadzona zmianami jeszcze w tym roku podatkowym i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, i również podlega dochodom od tego dnia.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Nowa danina solidarnościowa może objąć podatników rozliczających się między innymi w najpopularniejszych rocznych zeznaniach podatkowych takich jak PIT-36, PIT-36L lub PIT-37, bez względu na to czy rozliczają się tradycyjnie czy elektronicznie (na przykład za pomocą PIT online). Dotyczy osób, których suma dochodów (w uproszczeniu: przychód minus koszt), pomniejszony o kwoty pomniejszające, przekroczy określony próg - rocznie 1 000 000 (jeden milion) złotych. Dlatego potocznie nazywany jest „podatkiem dla bogatych”.

W pierwszym roku stosowania ustawodawca przewidział określone wyjątki, jednak zasada została ukształtowana tak, że z zasady podatek należy się od nadwyżki ponad 1 000 000 zł dochodów (po ich pomniejszeniach) . Nadwyżka stanowi podstawę obliczenia daniny solidarnościowej. W objaśnieniach podatkowych wskazuje się więc odpowiedni wzór na obliczenie tej podstawy:

Σ dochodów - kwoty pomniejszające – 1 000 000 zł = podstawa obliczenia daniny

W praktyce tę samą zasadę do rozliczenia PIT online PIT-36 czy PIT-37 stosuje się do rozliczeń wspólnie z małżonkiem. Znaczy to, że niezależnie od sposobu opodatkowania (samodzielnie czy wspólnie z małżonkiem) dla ustalenia podstawy daninie solidarnościowej podatnik powinien uwzględnić tylko swoje dochody, nie dochody z małżonkiem podzielone na pół.

Wysokość daniny solidarnościowej i sposób jej rozliczenia

Wysokość daniny solidarnościowej została określona na 4% podatku od podstawy obliczenia daniny.

Deklarację składa się raz na rok w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego, po raz pierwszy będzie to 30 kwietnia 2020 roku. Druk stosowany będzie obok tradycyjnych np. PIT-37 w formie PIT online i obejmie okres od 1 stycznia 2019. oznacza to, że PIT-37 stanowi podstawę do obliczenia podstawy do daniny solidarnościowej, jednak nie jest deklaracją jej dotyczącą samą w sobie. Deklarację do daniny solidarnościowej składa się według wzoru numer DSF-1. Można przygotować ją papierowo lub w wersji elektronicznej (podobnie jak PIT online).

Ten sam termin (30.04) został wskazany jako termin zapłaty zobowiązania wynikającego z daniny solidarnościowej. Zobowiązanie należy uiścić na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego od osób fizycznych (z zasady tak jak przy PIT-37).

REKLAMA
(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone