Zamknij

Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty?

09:35, 26.03.2019 | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Stało się. Trafiłeś na kontrahenta, który nie kwapi się do zapłaty faktury. Termin płatności dawno już minął, a na Twoim firmowym rachunku bankowym wciąż nie ma należnych Tobie środków. Tymczasem urząd skarbowy domaga się, abyś od niezapłaconej faktury i tak odprowadził podatek VAT i podatek dochodowy. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty?

Jakie elementy powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać elementy takie jak:

data i miejsce jego utworzenia;

imię i nazwisko wierzyciela – podać własne dane; w wezwaniu do zapłaty dobrze podać dane kontaktowe, pozwalające dłużnikowi skontaktować się z wierzycielem; może to być numer telefonu lub adres e-mail;

dane dłużnika – należy wskazać imię i nazwisko adresata wezwania, a także nazwę jego firmy wraz z numerem identyfikacji podatkowej;

stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty – w tym punkcie należy opisać okoliczności, podczas których doszło do powstania zobowiązania koniecznego do uregulowania; w tym punkcie należy wskazać umowę lub fakturę, na podstawie której oczekuje się zapłaty zobowiązania;

termin spłaty długu – nie powinien być dłuższy niż 14 dni – w innym przypadku niedostatecznie zmotywuje dłużnika do uregulowania płatności; można również wskazać konkretną datę określającą, w jakim terminie wierzyciel oczekuje na spłatę długu;

kwota długu – w tym punkcie należy określić sumę należności do zapłaty; w tym celu można zliczyć należności wraz z ewentualnymi odsetkami za spóźnienie;

numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty;

podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

W wezwaniu do zapłaty warto zawrzeć informację na temat tego, że wierzyciel będzie domagał się spłaty należności na drodze sądowej. Więcej informacji na temat tego, jak poprawnie wystawić wezwanie do zapłaty można dowiedzieć się, wchodząc na stronę https://pewny-prawnik.pl/blog/90/wezwanie-do-zaplaty-wzor-wraz-z-omowieniem.

Co zrobić, jeśli dłużnik nie uregulował zobowiązania pomimo wezwania do zapłaty?

W takiej sytuacji wierzycielowi przysługuje możliwość wysłania ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Tego typu pismo należy przekazać na adres korespondencyjny dłużnika, na przykład na adres siedziby jego firmy. Najlepiej tego typu dokument przekazać za pośrednictwem doręczyciela pocztowego, za potwierdzeniem odbioru – najlepszą formą będzie list polecony przesłany pocztą lub kurierem. Forma przesłania wezwania do zapłaty ma duże znaczenie w postępowaniu procesowym. Aby jak najlepiej zabezpieczyć się w razie ewentualnych problemów, warto podczas rozpoczynania współpracy z nowym kontrahentem zdecydować się na wystawienie faktury zaliczkowej. Innym wyjściem może być też faktura pro forma, będąca potwierdzeniem zamówienia, które klient składa w danej firmie. Wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób je przygotować można znaleźć na stronie https://pewny-prawnik.pl/blog/143/faktura-pro-forma-co-to-jest-i-czym-sie-charakteryzuje. W przypadku niektórych transakcji odpowiednia może okazać się nota księgowa. Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia noty obciążeniowej można uzyskać, wchodząc na stronę serwisu https://pewny-prawnik.pl/blog/153/nota-obciazeniowa-co-to-jest-i-kiedy-mozemy-ja-stosowac. Wsparcie w odzyskaniu należności może również okazać firma windykacyjna czy prawnik.

(ARTYKUŁ SPONSOROWANY)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone