Zamknij

Podstawowe obowiązki i prawa, które dotyczą nie tylko pracownika, ale również pracodawcy.

13:48, 11.02.2019 | Materiał Partnera

Wiele osób zastanawia się jakie prawa oraz obowiązki gwarantuje Kodeks Pracy, a także kogo one dotyczą. W przedmiotowym Kodeksie znajduje się osobny dział dotyczący tego zagadnienia, w którym zamieszczono również wiele interesujących i ciekawych informacji.

Gdzie można znaleźć przepisy, które dotyczą praw i obowiązków?

Wszystkie przepisy prawne, które dotyczą praw i obowiązków pracodawców, a także pracowników znajdują się w czwartym dziale Kodeksu Pracy. W tym dziale znajdują się również artykuły, które informują co należy umieścić w regulaminie firmy, jak na przykład częstotliwość wynagrodzeń, długość pracy w danym zakładzie. Innym ważnym przepisem prawnym jest art. 94 § 1, który zobowiązuje pracodawcę do działania przeciwko mobbingowi.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Każdy pracodawca, który umieszcza oferty pracy na różnych stronach internetowych, w tym również na stronie Pracuj.pl ma obowiązek zagwarantować prawa, które należą się wszystkim pracownikom. Pracodawca powinien również:

  • powiadomić swoich nowych pracowników jakie obowiązki będą ich obowiązywać, w jaki sposób należy wykonać daną pracę, a także poinformować jakie uprawnienia im przysługują;
  • dokonywać wypłaty wynagrodzeń w terminie;
  • zaspokajać potrzeby socjalne swoich pracowników w miarę swoich możliwości;
  • zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie;

Obowiązki, których powinien przestrzegać pracownik

Wszystkie obowiązki pracownika są zawarte w drugim rozdziale, czwartego działu Kodeksu Pracy. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania takich obowiązków:

  • przestrzegać porządku, który został ustalony w firmie oraz jej regulaminu;
  • przestrzegać czasu pracy, który został ustalony w danym zakładzie;
  • wykonywać swoją pracę sumiennie i pracowicie, a także starannie;
  • dostosować się do poleceń swoich przełożonych, które są ściśle związane z pracą, jeśli tylko nie są sprzeczne z prawem;

Co się stanie jeśli pracownik nie będzie przestrzegać swoich obowiązków?

Pracownik musi zastosować się do obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy, jeśli tak się nie dzieje na pracownika można nałożyć karę w postaci nagany, upomnienia, a nawet kary pieniężne. Pracodawca może ukarać pracownika za pomocą kary pieniężnej jeśli dana osoba nie dostosuje się do zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, pojawi się w pracy nietrzeźwa lub będzie spożywać alkohol w miejscu pracy. Jednak należy pamiętać, że wysokość kary nie może być wyższa niż wynagrodzenie pracownika za jeden dzień pracy oraz obowiązuje to nie tylko w przypadku jednego wykroczenia, ale również gdy pracownik nie będzie posiadał usprawiedliwionej nieobecności.

(Materiał Partnera)
© tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone