Zamknij

Zmiany dla podatników VAT. Czeka nas rewolucja?

09:07, 21.06.2018 | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ministerstwo Finansów dąży do uszczelnienia systemu podatkowego oraz zwiększenia wpływów z tytułu płacenia podatków VAT. Dlatego wprowadzane są kolejne zmiany, które mają na celu wyeliminowanie procederu związanego z wyłudzeniami podatkowymi oraz unikaniem płatności. Jaką tym razem rewolucję władze szykują podatnikom VAT? Wyjaśniamy.

Wiele wprowadzanych rozwiązań w systemie podatkowym często wiąże się z podnoszeniem podatków. Tym razem chodzi jednak o uruchomienie mechanizmu płatności podzielonej (z ang. split payment). Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

Płatność podzielona – na czym to polega?

Płatność podzielona to prosty mechanizm, którego rolą jest rozdzielenie jednej płatności za nabyty towar lub usługę na dwa różne rachunki:

kwota netto trafi na dotychczasowe konto bankowe dostawcy

kwota podatku zostanie przekazana na specjalny rachunek VAT.

Cały proces będzie odbywał się automatycznie poprzez system bankowy, dzięki czemu dla nabywcy i dostawcy będzie to czynność całkowicie neutralna.

Warto przy tym podkreślić, że środki zgromadzone na specjalnym koncie będą należały do dostawcy. Będzie on mógł je wykorzystać m.in. do zapłaty podatku VAT na konto bankowe urzędu skarbowego zgodnie z miesięcznym lub kwartalnym rozliczeniem.

Kogo obejmie split payment?

Split payment znajdzie zastosowanie wyłącznie w konkretnych przypadkach. Taki mechanizm płatności przewidziany jest tylko w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT, tj. podmiotów działających w relacji B2B (firma – firma). Nie będzie miał natomiast zastosowania w przypadku transakcji z udziałem klientów indywidualnych (B2C).

Należy mieć świadomość, że mechanizm płatności podzielonej ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że tylko od przedsiębiorcy zależy ,czy i którą fakturę zapłaci w ten sposób. Sam też decyduje, wobec którego dostawcy zastosuje ten mechanizm.

Split payment może się opłacać

Chociaż mechanizm płatności podzielonej ma charakter nieobligatoryjny, nowe przepisy przewidują kilka profitów dla przedsiębiorców korzystających z tego rozwiązania. Co można zyskać?

- Zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego – jeśli płatność zostanie zrealizowana przed wymaganym terminem. Istotną rolę będzie odgrywać tutaj liczba dni stanowiąca różnicę między upływającym terminem płatności a datą dokonania przelewu.

- Przedsiębiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej nabywcy (dla wybranych grup nabywców).

- Możliwość uniknięcia sankcyjnej stawki odsetek.

- Możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji.

Split payment to mechanizm, który obowiązuje m.in. w Czechach, Turcji i we Włoszech. Szacuje się, że w Polsce taki system płatności podzielonej ma wspomóc budżet kwotą ok. 2 mld zł w 2019 roku.

(ARTYKUŁ SPONSOROWANY)
© tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone