Zamknij

Piktogramy chemiczne co oznaczają - czym są znaki chemiczne?

08:18, 31.05.2022 | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Piktogramy chemiczne to oznaczenia, które występują na wielu produktach. Ich funkcja polega na informowaniu o wszelkich zagrożeniach, które wynikają z użytkowania danego produktu. Niewłaściwe stosowanie wielu z nich mogłoby bowiem doprowadzać do zagrożenia zdrowia lub życia. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się oznaczeniom określanym jako piktogramy chemiczne. Zapraszamy!

Jakie przepisy prawa mówią o piktogramach chemicznych?

Piktogramy chemiczne dzielą się na dwie grupy, czyli "przewrócone" na jeden z wierzchołków czerwone kwadraty z różnymi symbolami lub czarne oznaczenia na żółtym tle. Warto wiedzieć, że tylko pierwszy rodzaj podlega przepisom prawnym. W ostatnich latach nastąpiło również rozszerzenie obowiązku na wiele różnych produktów - dotychczas nakaz znakowania w ten sposób obejmował praktycznie tylko takie substancje jak aceton i denaturat. 

O konieczności stosowania piktogramów chemicznych ze wspomnianej pierwszej grupy mówi najważniejszy akt - CLP nr 1272/2008 - classification, labelling, packaging. Rozporządzenie określa obowiązek właściwego klasyfikowania, oznakowania i pakowania produktów niebezpiecznych. Na ten akt muszą zwracać uwagę zarówno producenci i importerzy - niedopełnienie tych obowiązków może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. 

Rozporządzenie CLP 1272/2008 weszło w życie 20 stycznia 2009 roku i uchyla dyrektywy 1999/45/WE i 67/548/EWG i transformuje rozporządzenie 1907/2006.

Warto wspomnieć, że nawet kraje spoza Unii Europejskiej starają się dostosować do globalnie przyjętych norm. Odpowiada za to Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - ujednolicone piktogramy chemiczne zostały wprowadzone w 60 krajach i są zgodne z wytycznymi rozporządzenia CLP obowiązującego w Unii Europejskiej. 

O czym informują piktogramy chemiczne?

Wspomnieliśmy już wcześniej, że zadaniem piktogramów chemicznych jest informowanie użytkownika danego produktu o konieczności zachowania szczególnej uwagi lub konkretnych środków ochrony osobistej. Warto zaznaczyć, że dotyczy to praktycznie każdego z nas - piktogramy chemiczne występują np. na preparatach wykorzystywanych codziennie do sprzątania. 

Piktogramy chemiczne dzielą się na kilka grup:
• zagrożenia fizyczne,
• zagrożenia dla zdrowia,
• zagrożenia dla środowiska,
• zagrożenia dodatkowe.

Każdy piktogram ma przypisaną konkretną klasę, jak również kategorię zagrożeń i indywidualny numeryczny skrót GHS. 

O jakich zagrożeniach mówią piktogramy chemiczne? 

Oznaczenia związane ze zdrowiem informują m.in. o tym, że działanie substancji jest toksyczne, żrące czy istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia wzroku. Piktogramy chemiczne mogą wskazywać drażniące działanie na skórę człowieka czy uczulające względem dróg oddechowych. 

Jakie produkty mogą powodować zagrożenie?

Wiele produktów codziennego użytku z jednej strony nam służy, a z drugiej strony przez swoje właściwości może stwarzać realne zagrożenie. Do takich produktów należą wszelkie substancje łatwopalne, wybuchowe, samonagrzewające się, utleniające, gazy o dużym ciśnieniu, jak również nadtlenki. Występują również substancje zagrażające środowisku wodnemu i warstwy ozonowej, o czym także informują piktogramy chemiczne. 

Zastosowanie piktogramów chemicznych - gdzie można je znaleźć?

Z piktogramami chemicznymi spotkamy się przede wszystkim na różnego rodzaju opakowaniach. Umieszczane są na sztywnym materiale albo folii samoprzylepnej. Wymaganiem jest to, aby oznaczenia nie były w stanie wejść w reakcję z substancjami chemicznymi stwarzając jeszcze większe niebezpieczeństwo.

Piktogramy chemiczne występują nie tylko na opakowaniach, lecz także przy stanowiskach pracy, w różnego rodzaju budynkach przemysłowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększa się bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie takiego obiektu. Piktogramy chemiczne występują na opakowaniach fajerwerków, wybielaczy, środków do pielęgnacji ogrodu, czyszczących czy w przypadku pojemników z gazem. 

Wielu ludzi uważa, że piktogramy chemiczne to tak naprawdę nic nie znaczące symbole i nie zwracają na nie przesadnej uwagi. Niestety może mieć to katastrofalne skutki, jeżeli np. przy zbiorniku LPG nastąpi wyciek a osoba w pobliżu używa otwartego ognia. Właśnie z tego powodu zapoznać się ze wzorami piktogramów chemicznych - jest to przydatna informacja na całe życie. Nigdy nie wiemy bowiem, kiedy ta świadomość uratuje nas lub bliskich. 

Podsumowanie

Piktogramy chemiczne to symbole stosowane w produkcji wszelkiego rodzaju substancji chemicznych zagrażających życiu lub zdrowiu. Wiedza na temat ich znaczenia pozwala zmniejszyć ryzyko podczas wykonywania prozaicznych czynności każdego dnia. Niektóre środki wymagają od nas stosowania np. rękawiczek czy specjalnej maseczki w celu ochronny górnych dróg oddechowych. Przechowywanie substancji zagrażających życiu lub zdrowiu w przypadku dzieci w domu, powinno być odpowiednio przemyślane - maluchy nie powinny mieć dostępu do tak niebezpiecznych produktów.

W przygotowaniu pomógł sklep TechemZnaki, polski producent certyfikowanych znaków zgodnie z obecnymi normami w tym piktogramów chemicznych.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%