Zamknij

Wodę w Cekcynie można pić bez obaw

13:56, 05.10.2018 | E.D
REKLAMA

Wodę w całej gminie Cekcyn można pić bezpiecznie. Wyniki są w normie.

We wtorek, 2 października Justyna Szulc, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi wydała komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Cekcynku. Wynikało z niego, że wodę można pić jedynie po uprzednim przegotowaniu. Jak wyjaśnia Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn, wyniki próbek pobranych ze stacji uzdatniania wody w Cekcynku cały czas były prawidłowe (zarówno te pobrane wcześniej, jak i te, które pobrano 2 października). Przekroczenia wystąpiły w próbce pobranej z nowej instalacji jednego z budynków. To skłoniło sanepid do wydania komunikatu oraz zaleceń dotyczących całego wodociągu publicznego w Cekcynku.

Dziś (w piątek, 5 października) Urząd Gminy Cekcyn poinformował mieszkańców, że woda w całej sieci wodociągowej spełnia wszystkie wymogi dla wody pitnej. Do tematu wrócimy w nowym wydaniu "Tygodnika Tucholskiego".

REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
© tygodnik.pl | Prawa zastrzeżone